tirsdag 28. mai 2013

Kollasjer med tema fra stilhistorie


Som oppgave fikk vi å lage 2 kollasjer med tema fra stillhistorie.
Jeg valgt å lage en om barokk og en om rennesansen.
Til dette brukte jeg photoshop som hovedprogramme også brukte jeg bilder som jeg fant på google.no som er etterpå redigert av meg.

Vi har lært oss hva er en kallasj :
Collage eller kollasj er et helhetlig bilde, som er satt sammen av mindre utklipp og materialbiter, ofte i kombinasjon med tegning eller maleri, eller utført helt digitalt.

RELEVANTE KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN:
1.       Beskrive kultur- og håndverkshistorie, tradisjoner, organisering og særpreg i noen yrker innen design og håndverk.
2.       Bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med yrkesmessige behov.

VURDERINGSKRITERIER:
1.       At stilepokene kommer tydelig fram. Du skal ha med minimum syv karakteristiske bildeelementer fra stilepoken i kollasjen (gjerne fler).
2.       Balanse og helhet i komposisjonen.
3.       Originalitet.
4.       Bildekvalitet (søk etter store/middels store bilder i Google).
5.       At filene har fått riktige navn.
6.       At du har levert det du skal innen fristen.

Her viser jeg kollasjer jeg har laget :T-skjortetrykk, skrift


I denne oppgaven lærte vi oss om skrift - hva det egentlig er, historie, hvordan kan vi bruke skrift som inspirasjon til bildet.

Oppgaver vi fikk :

Del 1:
Bruk ulike papirtyper, redskaper og materialer til å skrive et valg ord/dikt mange ganger.
( Majuskler og  minuskler….. Vær utprøvende!!!
Del 2
Design av motiv til t-skjorte
Bruk kunnskap og erfaringer fra del 1 til å designe et bilde/motiv til t-skjorte. Her kan du bruke photoshop i deler av oppgaven, men ikke bare dette hjelpemidlet.

Kompetansemål vi hadde : 

  • visualisere egne ideer overfor kunder, brukere og andre medarbeidere
  • konkretisere og begrunne egen idé, egen arbeidsprosess og eget produkt.
  • bruke farger og formelementer i praktisk arbeid for å skape bestemte uttrykk i produkter
  • eksperimentere målrettet med teknikker, form, farge, materialer og redskaper
  • bruke digitale verktøy i praktisk arbeid med håndverksprodukter og tjenester

I del 2 valgt jeg å bruke skrift som kontur til 2 forskjellige bilder : 1. favoritt artisten min: Lauryn Hill . og 2. Marihuanna blad som er symbolen til reggae kultur.
Først tegnet jeg begge bilder på A3 arket, skannet til PC min og skrev ut på spesjelt papir vi brukt til å overføre bildet på klær.
JEg skrev også favoritttekstene mine fra Bob Marley sanger inn i håret på hovedbildet og og blad.

Innpakningspapir med mønster


Som oppgave fikk vi å lage 3 forskjellige innpakningspapir med mønster på med hjelp av photoshop eller ilustrator.
Jeg valgt å jobbe bare med photoshop siden andre programmet er mest brukt til å lage egne mønstrer og jeg valgt å bruke bilder istedet.

Vi måtte lage 3 forskjellige motiver:
1. rulig
2. urulig
3. som kan brukes i leketøysbutikk og passer til begge kjønn.

Vi lærte oss om hva er raport og flatemønster.

MÅL FOR OPPGAVEN:
·         Få øvelse i å bruke Photoshop/Illustrator.
·         Få forståelse og innsikt i mønsterbygging.
·         Få forståelse for begreper tilknyttet mønsterbygging.

RELEVANTE KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN:
·         Bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med yrkesmessige behov.
·         Dokumentere og kvalitetssikre egen produksjon og kompetanse på en hensiktsmessig måte.

Etter vi var ferdig med å lage innpakningspapir på PC, måtte vi skrive ut arbeidet våres i A3 ark og pakke inn 6 forskjellige ''gaver'' i virkeligheten.


rapport leketøybutikk


rapport urulig


rapport rulig

Gotisk stil


(1144 - 1500)

Stikkord til perioden :

1.Kjennetegn innen arkitektur
Kirkearkitektur
HØYE kirker
Spisse buer
Kryssribbehvelv
Store glassmaleri og rosevindu, som skulle synliggjøre ”det guddommelige lyset”
Strebebuer
Kløverformer Trefoil/Quatrefoil/Cinquefoil
Vinløv og eikeløv
Fine S-svinger og myke linjer i ornamentikk/dekor


2.Nidarosdomen
Norges mest sentrale kirke, fordi den regnes som Olav den Helliges gravkirke. Kirken og Olavs grav ble et viktig pilegrimsmål for hele Nord-Europa. Det var Olavs helgenstatus som gjorde at pilegrimer flokket til Nidaros.
Kirka er bygget i kleberstein. Byggingen foregikk hovedsakelig i perioden ca. 1070–ca. 1300, men det er blitt gjort store endringer etter dette. Kirka har vært utsatt for flere branner og det har blitt gjort en rekke restaureringer og forandringer etter dette. Den siste skulpturen skal ha kommet på plass i 1983.
Kirken har både romanske og gotiske trekk.
 3.Katedralen i Chartres
Ligger i Frankriket.
Er et eksempel på høygotikk ”den modne gotiske stilen”.
Det er en stor katedral med mange skulpturer utvendig.
Inngangspartiet har romanske trekk.
Katedralen preges av store glassmaleri og har 176 vinduer.


5.Klær, hodeplagg og sko - Arkitekturen kjennetegnes av høye, langstrakte former med fine S-svinger og myke linjer. Dette finner vi også igjen i moten, med spisse snabelsko og lange, spisse hodeplagg. De spisse hattene, henin, kunne være over en meter høy. Snabelsko ble brukt både av kvinner og av menn. Jo høyere status, jo lengre ”snabel” på skoene fikk man ha.
  For både kvinner og menn skulle draktene vise frem kroppens linjer: stramme overdeler for kvinnene, og en videre og ermeløs tunika utenpå. Det kunne være lange slep på kjolene. Mennene brukte i hovedsak kjortel og en vams (fôrede trøyer eller jakker). Buksene, som ble kalt hoser, var stramme og laget av skinn eller lær.
6.Hårfrisyrer - Håret for menn vekslet fra å være nakkelangt med midtskill, til potteklipp hvor alt håret satt som et lokk oppe på hodet, mens det var barbert rundt. Skjegget gjorde sitt inntog i én periode for så å forsvinne helt i neste.


7. Møbler
Kjennetegnes av den samme ornamentikken som vi finner i arkitekturen.
8.Smykker - Vi finner de samme formene (som i arkitektur og møbler) i smykker.
9.Gotisk skrift - Skrifttypen ble utviklet ved franske klostre på 1100-tallet, og siden det var munkene som stod for bokproduksjonen for hånd, med fjærpenn og pensel, ble skriften også kalt munkeskrift. Gotisk skrift overlevde imidlertid boktrykkerkunsten.
  Da gullsmeden Johann Gutenberg trykket sin første bibel omkring 1450, var typene etterlikninger etter munkenes skrift.
Romansk Stillhistorie

950 – 1150: Romansk stilhistorie

Stikkord til perioden :

1.Kjennetegn innen arkitekturKirkearkitektur”Rundbuestil”Massive murveggerMassive søylerKan være tårnAvtrappede former, spesielt inngangsparti”Guds borg”Lite dekorTønnehvelv og utvikling av krysshvelv
2.Gamle Aker kirke
Massive søyler
Tykke murvegger
Små vinduer
Rundbuestil
Sparsom bruk av dekor
Basilikaform3.Mariakirken i Bergen
Karakteristisk inngangsparti med runde buer i en avtrappet form
Små vinduer
Massive murvegger
2 karakteristiske tårn

4.Urnes stavkirke
En stavkirke i tre i romansk stil
Runde buer
Massive søyler
Har en del dekor som utgjør en sammensmelting av keltiske, norrøne og romanske kunsttradisjoner
Er med på Unescos verdensarvliste

5.Karakteristiske inngangsparti
Karakteriseres av flere runde buer i en avtrappet form
Tympanonfelt: Skulpturer/relieff over inngangen som viser Kristus, de 4 evangelistene og de 12 disiplene (+ flere skikkelser)
Over inngangsdøren kunne det også være relieff hvor dommedag skildres

6.San Miniato al monte
Kirke som ligger i Firenze i Italia. Den ble bygget på slutten av 1000-tallet.

7. Durhamkatedralen
-Englands mest betydelige romanske kirkebygg.
-Rundbuestil
-Kirken har også gotiske trekk!
-Ribbekrysshvelv
-Knippesøyler
-Rosevindu og glassmaleri


8. Glassmaleri - Dukket opp på denne tida.
9. Smykker - Edelstener, perler, gull, korsformer.