tirsdag 28. mai 2013

Innpakningspapir med mønster


Som oppgave fikk vi å lage 3 forskjellige innpakningspapir med mønster på med hjelp av photoshop eller ilustrator.
Jeg valgt å jobbe bare med photoshop siden andre programmet er mest brukt til å lage egne mønstrer og jeg valgt å bruke bilder istedet.

Vi måtte lage 3 forskjellige motiver:
1. rulig
2. urulig
3. som kan brukes i leketøysbutikk og passer til begge kjønn.

Vi lærte oss om hva er raport og flatemønster.

MÅL FOR OPPGAVEN:
·         Få øvelse i å bruke Photoshop/Illustrator.
·         Få forståelse og innsikt i mønsterbygging.
·         Få forståelse for begreper tilknyttet mønsterbygging.

RELEVANTE KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN:
·         Bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med yrkesmessige behov.
·         Dokumentere og kvalitetssikre egen produksjon og kompetanse på en hensiktsmessig måte.

Etter vi var ferdig med å lage innpakningspapir på PC, måtte vi skrive ut arbeidet våres i A3 ark og pakke inn 6 forskjellige ''gaver'' i virkeligheten.


rapport leketøybutikk


rapport urulig


rapport rulig

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar