tirsdag 28. mai 2013

Kollasjer med tema fra stilhistorie


Som oppgave fikk vi å lage 2 kollasjer med tema fra stillhistorie.
Jeg valgt å lage en om barokk og en om rennesansen.
Til dette brukte jeg photoshop som hovedprogramme også brukte jeg bilder som jeg fant på google.no som er etterpå redigert av meg.

Vi har lært oss hva er en kallasj :
Collage eller kollasj er et helhetlig bilde, som er satt sammen av mindre utklipp og materialbiter, ofte i kombinasjon med tegning eller maleri, eller utført helt digitalt.

RELEVANTE KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN:
1.       Beskrive kultur- og håndverkshistorie, tradisjoner, organisering og særpreg i noen yrker innen design og håndverk.
2.       Bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med yrkesmessige behov.

VURDERINGSKRITERIER:
1.       At stilepokene kommer tydelig fram. Du skal ha med minimum syv karakteristiske bildeelementer fra stilepoken i kollasjen (gjerne fler).
2.       Balanse og helhet i komposisjonen.
3.       Originalitet.
4.       Bildekvalitet (søk etter store/middels store bilder i Google).
5.       At filene har fått riktige navn.
6.       At du har levert det du skal innen fristen.

Her viser jeg kollasjer jeg har laget :Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar